Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2018-02-06 09:20:09
  RiZP.6720.ST18.2018.EK Radzymin, dnia 5 lutego 2018 r.      OBWIESZCZENIEBURMISTRZA RADZYMINA o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin wraz  ...więcej

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno – Część 1
2018-01-10 09:11:24
Projekt - wyłożenie - lewyProjekt - wyłożenie - prawyRysunek - prognoza  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cegielnia, na terenie gminy Radzymin – część „A”
2017-10-24 09:59:25
RiZP.6724.C-10.2017.MP Radzymin, dnia 20 października 2017 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cegielnia, na terenie gminy Radzymin – część &bdq  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4 A
2017-09-29 08:47:36
RiZP.6721.81-R4A.2017.MP                                     &nbs  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B
2017-09-26 14:48:43
RiZP.6721.C-1B.2017.MP              Radzymin, dnia 25 września 2017 r.       OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno
2017-09-26 14:47:01
RiZP.6721.SŁ-17.2017.MPRadzymin, dnia 25 września 2017 r.       OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słupno. Na podstawie art. 17 pkt  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4 A
2017-09-19 08:54:07
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4 A  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie
2017-09-19 08:53:41
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin
2017-08-11 13:17:55
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin Rysunek Planu - projekt  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin
2017-05-23 15:19:38
Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin Projekt  ...więcej

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma na terenie gminy Radzymin – część A-1b”
2017-04-11 10:06:11
RiZP.6721.N-16.2017.MP Radzymin, dnia 11 kwietnia 2017 r. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma na terenie gminy Radzymin – część A-1b&rdquo  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B”
2017-04-11 09:52:13
RiZP.6721.C-1B.2017.MP Radzymin, dnia 11 kwietnia 2017 r. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B”. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 ma  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZYMIN DLA: CZĘŚCI OBRĘBU STARY DYBÓW, OBRĘBU ZWIERZYNIEC, OBRĘBU STARY JANKÓW, CZĘŚCI OBRĘBU CIEMNE, CZĘŚCI OBRĘBU DYBÓW KOLONIA, CZĘŚCI OBRĘBU RADZYMIN I CZĘŚCI OBRĘBU WIKTORÓW
2017-04-11 09:26:36
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie uchwały: • nr 54/VI/2015   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie
2017-02-17 08:20:31
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie  ...więcej

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU 05-06 W RADZYMINIE
2017-02-15 13:56:21
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU 05-06 W RADZYMINIE  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin
2017-02-06 16:05:04
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin
2017-02-06 16:04:23
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin
2017-02-06 16:03:42
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin  ...więcej

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU NADMA – CZĘŚĆ A-1
2016-12-29 09:44:14
Radzymin, dnia 13.12.2016 r. Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie usta  ...więcej

Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2,obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin
2016-12-22 12:49:04
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 29
następne