Obwieszczenia i Ogłoszenia
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin
2017-08-11 13:17:55
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin
2017-05-23 15:19:38
Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2, obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin Projekt  ...więcej

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma na terenie gminy Radzymin – część A-1b”
2017-04-11 10:06:11
RiZP.6721.N-16.2017.MP Radzymin, dnia 11 kwietnia 2017 r. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma na terenie gminy Radzymin – część A-1b&rdquo  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B”
2017-04-11 09:52:13
RiZP.6721.C-1B.2017.MP Radzymin, dnia 11 kwietnia 2017 r. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B”. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 ma  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RADZYMINA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZYMIN DLA: CZĘŚCI OBRĘBU STARY DYBÓW, OBRĘBU ZWIERZYNIEC, OBRĘBU STARY JANKÓW, CZĘŚCI OBRĘBU CIEMNE, CZĘŚCI OBRĘBU DYBÓW KOLONIA, CZĘŚCI OBRĘBU RADZYMIN I CZĘŚCI OBRĘBU WIKTORÓW
2017-04-11 09:26:36
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Miejską w Radzyminie uchwały: • nr 54/VI/2015   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie
2017-02-17 08:20:31
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ew. 9 obręb 01-05 w Radzyminie  ...więcej

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU 05-06 W RADZYMINIE
2017-02-15 13:56:21
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU 05-06 W RADZYMINIE  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin
2017-02-06 16:05:04
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin
2017-02-06 16:04:23
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin
2017-02-06 16:03:42
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin  ...więcej

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU NADMA – CZĘŚĆ A-1
2016-12-29 09:44:14
Radzymin, dnia 13.12.2016 r. Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie usta  ...więcej

Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2,obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin
2016-12-22 12:49:04
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 3/11, 3/12, 5, 6/1, 6/2,obręb 04-02 na terenie miasta Radzymin
2016-12-21 12:34:21
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma – część A-1.
2016-12-15 15:05:23
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda na terenie gminy Radzymin – część A
2016-09-16 13:00:58
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma – część A-1
2016-09-05 11:19:40
  ...więcej

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU SŁUPNO
2016-03-21 12:36:33
PROJEKT NIEAKTUALNY - OBECNIE W TRAKCIE KOREKTY Radzymin, dnia 22.03.2016 r. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy   ...więcej

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA RADZYMINA – KWARTAŁU OGRANICZONEGO ULICAMI: JANA PAWŁA II, LECHA FALANDYSZA, WŁADYSŁAWA REYMONTA I WETERANÓW
2016-03-17 08:15:31
W dniu 22.03.2016 r. /wtorek/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 w sali konferencyjnej (pokój nr 23), odbędzie się prezentacja   „Koncepcji urbanistycznej części śródmieścia  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin - CIEMNE
2016-02-17 13:48:55
Radzymin, dnia 09.02.2016 r. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.   ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin - BORKI
2016-02-17 13:15:21
Radzymin, dnia 09.02.2016 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl