Rada Sportu
Rada Sportu
 

RADA SPORTU

Zarządzenie Nr 0050.38.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 23marca 2016 roku powołano Radę Sportu w Gminie Radzymin.

Rada pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Burmistrzu Radzymina w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie:
a) projektu strategii rozwoju Gminy oraz projektów innych dokumentów w zakresie kultury fizycznej ,
b) projektu budżetu Gminy w części dotyczącej kultury fizycznej,
c) projektów programów dotyczących rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy, w tym w szczególności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej i sportu,
d) projektów uchwał i zarządzeń w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu.

2) inspirowanie działań oraz propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie sportu.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:42:27 | Data modyfikacji: 2016-06-17 11:30:34.

Zobacz:
 Komunikaty, Ogłoszenia i Informacje .  Skład Rady Sportu .  Regulamin Rady Sportu . 
Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:42:27
Data modyfikacji: 2016-06-17 11:30:34
Opublikowane przez: Anna Kotowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl