Petycje

 

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzymin, Pl. Tadeusz Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu składania i rozpatrywania petycji. Dane w zakresie imię i nazwisko mogą być udostępnione na stronie internetowej. 
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2016-09-01 11:04:30.

Zobacz:
 Petycje - podstawa prawna .  Przedmiot petycji .  Nadawca petycji .  Składanie petycji .  Rozpatrywanie petycji .  Petycje składane do Burmistrza Radzymina .  Petycje składane do Rady Miejskiej w Radzyminie . 
Data wprowadzenia: 2016-09-01 11:04:30
Opublikowane przez: Anna Kotowska