Strategia rozwoju

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
STRATEGII ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA LATA 2015
-2024 (Z PROJEKCJĄ DO ROKU 2030)  

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015 – 2024 (z projekcją do 2030 r.)

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.140.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 30.10.2015 r. określa się:

termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 20 listopada 2015 roku
termin zakończenia konsultacji na dzień: 03 grudnia 2015 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

otwartego spotkania informacyjno - konsultacyjnego z dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2;
zbierania uwag, wniosków, opinii i propozycji na temat projektu Strategii, przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Referacie Promocji i Polityki Społecznej Urzędu (pok. nr 24), telefonicznie ( tel. 22 786 62 92 wew.163), faksem (22 786 51 95) lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu, lub za pośrednictwem Internetu ( inforad@radzymin.pl lubumig@radzymin.pl )  lub do skrzynki na wnioski i opinie funkcjonującej w głównej siedzibie Urzędu, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego (w załączeniu)

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) udostępnienie projektu Strategii w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (w Biurze Obsługi Interesanta, na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Referacie Promocji i Polityki Społecznej, pok. nr 34);

2) zamieszczenie projektu Strategii na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (www.radzymin.pl) i w Biuletynie InformacjiPublicznej www.bipradzymin.pl (zakładka: Strategia Rozwoju Gminy Radzymin, Konsultacje Społeczne);

Formularz konsultacyjny należy składać w terminie do 3 grudnia 2015 roku.

Miejscem składania formularzy konsultacyjnych jest Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres inforad@radzymin.pl  lub umig@radzymin.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Strategii”) lub korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Promocji i Polityki Społecznej, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału w konsultacjach.

 

Burmistrz Radzymin

/-/ Krzysztof Chaciński

FORMULARZ KONSULTACYJNY DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY RADZYMIN NA LATA 2015-2024

STRATEGIA ROZWOJU GMINY - projekt

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-14 13:03:26 | Data modyfikacji: 2016-06-14 13:07:13.
Data wprowadzenia: 2016-06-14 13:03:26
Data modyfikacji: 2016-06-14 13:07:13
Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Promocji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót