Inne programy

 
 Uchwała Nr 556/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr 544/XLVII/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2018 roku

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:16:13.
 

UCHWAŁA NR 435/XXXVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/XXXV/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:47:47.
 

Uchwała Nr 434/XXXVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2017 roku  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5860)

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - kierownik referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:42:35.
 

Uchwała Nr 412/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2023

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Bogdan Chaber - kierownik REFERATU ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:48:40.
 

UCHWAŁA NR 403/XXXVI/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Radzymin na lata 2017 - 2019

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Agnieszka Kierszulis - kierownik OPS | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:49:20.
 

 Uchwała Nr 392/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu "Radzymińska Karta Mieszkańca"

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Adam Ślubowski - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:50:18.
 

Uchwała Nr 391/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:51:25.
 

Uchwała Nr 390/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska do roku 2020 z perspektywą do roku 2024 dla Gminy Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:43:59.
 

Uchwała Nr 365/XXXII/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Cezary Dębek - Asystent Burmistrza | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:52:35.
 

Uchwała Nr 329/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:54:45.
 

Uchwała Nr 284/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin (dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 7161)

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Ewa Cholewińska - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:39:46 | Data modyfikacji: 2017-10-06 09:40:50.
 

Uchwała nr 350/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2016 r. sprawie zmiany Uchwały Nr 329/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:53:45.
 

Uchwała Nr 190/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzymin na lata 2015 – 2032”.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Dominik Kaca - Inspektor w Referacie ŚGO | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:45:21.
 

UCHWAŁA NR 186/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2016-2021”.

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Robert Nogalski - Kierownik Referatu GKMiD | Data wprowadzenia: 2017-10-06 09:56:45.
 

Uchwała Nr 451/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2018 w Gminie Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:00:01.
 

Uchwała Nr 395/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:01:36.
 

Uchwała Nr 392/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020"

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Jolanta Borowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:03:01.
 

Uchwała Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju Gminy Radzymin na lata 2012 – 2015”

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:04:34.
 

Uchwała Nr 299/XXI/2008 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzymin na lata 2007 – 2013”

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:07:08.
 

Uchwała Nr 10/III/2007 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:08:57.
 

Załącznik do Uchwały Nr 10/III/2007 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Radzymin

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:09:20.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 220/XVII/2004 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Radzymin

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-03-03 09:59:13 | Data modyfikacji: 2017-10-06 09:39:26.
 
 Uchwała Nr 370/XXVIII/2005 w sprawie przyjęcia zmiany w Uchwale Nr 223/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 września 2004 roku dotyczącej planu rozwoju lokalnego Gminy Radzymin na lata 2004 - 2006

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-20 13:56:00 | Data modyfikacji: 2017-10-06 09:37:12.
 

Uchwała Nr 110/X/2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/XLII/02 w sprawie programu inwestycyjnego na lata 2003-2010 w zakresie budowy kanalizacji

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:11:42.
 

Uchwała Nr 39/V/2003 w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:12:23.
 
 Uchwała Nr 223/XVIII/2004 w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego Gminy Radzymin na lata 2004 – 2006

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-20 13:51:21 | Data modyfikacji: 2017-10-06 10:14:06.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 223/XVIII/2004 - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radzymin na Lata 2004 - 2006

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2006-01-20 13:51:54 | Data modyfikacji: 2017-10-06 10:14:14.
Data wprowadzenia: 2006-01-20 13:51:54
Data modyfikacji: 2017-10-06 10:14:14
Opublikowane przez: Anna Kotowska