O inicjatywie lokalnej
INICJATYWA LOKALNA – podstawowe informacje
2017-07-24 17:02:25
Czym jest inicjatywa lokalna i kto może z niej korzystać? Inicjatywa lokalna unormowana została w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  od art. 19 b do art. 19 h.Zgodnie z   ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Miasta i Gminy
ul. pl. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Burmistrz JST
Krzysztof Chaciński
Kontakt:
Tel: (+48 22) 786-62-92
Fax: (22) 786-51-95
e-mail: umig@radzymin.pl