Akty prawne

 
 Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia procedury realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej i regulaminu pracy zespołu do oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 10:07:40.
 
 Uchwała Nr 399/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 299/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 10:05:46.
 
 Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-16 13:10:05 | Data modyfikacji: 2017-09-06 10:03:06.
 
 Zarządzenie Nr 0050.80.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-06-16 13:10:47 | Data modyfikacji: 2017-09-06 10:03:12.
 
 Uchwała Nr 299/XXVII/2016 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej | Data wprowadzenia: 2016-09-29 14:14:39 | Data modyfikacji: 2017-09-06 10:03:18.
Data wprowadzenia: 2016-09-29 14:14:39
Data modyfikacji: 2017-09-06 10:03:18
Autor: Halina Grzelak - kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
Opublikowane przez: Anna Kotowska