Wykaz wniosków przyjętych do realizacji

Poprawa infrastruktury OSP w Nadmie -
przedsięwzięciem na rzecz poprawy warunków
realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.
Budowa ogrodzenia terenu OSP w Nadmie 

Lp. 2

Nazwa inicjatywy:
„Poprawa infrastruktury OSP w Nadmie - przedsięwzięciem na rzecz poprawy warunków realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego. Budowa ogrodzenia terenu OSP w Nadmie”

Termin realizacji inicjatywy:
2017 rok

Informacje o wnioskodawcy:
Izabela Paciorek
Dariusz Mirosław Wojda

Krótki opis inicjatywy:
Budowa ogrodzenia terenu OSP w Nadmie

Miejsce realizacji inicjatywy:
Nadma ul. Nowa , działka nr 1399/2.

Wkład finansowy wnioskodawcy:
0,00 zł

Wkład osobowy wnioskodawcy:
5 760,00 zł

Wkład rzeczowy wnioskodawcy:
0,00

Wkład finansowy Miasta i Gminy Radzymin:
13 368,00 zł

 

Opublikowane przez: Anna Kotowska | Autor: Anna Kotowska - Referat PiPS | Data wprowadzenia: 2017-12-28 11:51:40 | Data modyfikacji: 2018-07-30 11:58:38.
Data wprowadzenia: 2017-12-28 11:51:40
Data modyfikacji: 2018-07-30 11:58:38
Autor: Anna Kotowska - Referat PiPS
Opublikowane przez: Anna Kotowska
« powrót